Thea Bech-Petersen

Portfolio

Her præsenteres en række projekter, der på forskellig vis arbejder med emner inden for bevaring af arkitektonisk kulturarv. Projekterne spænder fra konvertering af industri-anlæg til tilbygning til romansk landsbykirke. Jeg har af flere omgange lavet teoretiske rapporter om f.eks. holdninger til restaurering og bevaringsstrategier, og dette arbejde præsenteres også her. Jeg har udvalgt et par enkelte billeder og illustrationer til hvert projekt, men uddybende materiale kan fås ved henvendelse, og har du spørgsmål så kontakt mig endelig på thea [at] bech-petersen [dot] dk.

Afgangsprojekt, 2011

Kirke og tilbygningMit afgangsprojekt fra arkitektskolen ligger i forlængelse af den rapport, jeg udarbejdede i 2009 med titlen ”Kirken den er et gammelt hus”, og emnet er landsbykirke Øse kirke i Vestjylland. Min motivation for at gøre en romansk landsbykirke til emne for mit afgangsprojekt er, at menighedsrådet i den lille landsby, 14 km nordøst for Varde i Vestjylland, henvendte sig for at få forslag til afvikling af nye typer arrangementer i og ved deres kirke.

De nye typer af arrangementer var eksempelvis koncerter, udstillinger, forberedelser med brudepar og konfirmander, kirkekaffe, ”receptioner” mm., dvs. arrangementer, som enten af praktiske årsager på grund af kirkens indretning og opdeling ikke kan afvikles i kirkerummet i dag, eller fordi det er sammenkomster af mere uhøjtidelig/uformel karakter, end man finder kirken egnet til.

(mere…)

Praktik: Erik Einar Holms Tegnestue, 2010

Baluster-studierFra februar til juni 2010 var jeg i praktik hos Erik Einar Holms Tegnestue i Salling. Ud over at opleve noget, der mindede om en fimbulvinter, hvor vi flere gange var ved at sne inde på herregården Eskjær, hvor tegnestuen holder til, så var praktikopholdet en oplevelse, som åbnede mine øjne for nye ting og gjorde mig sikker helt ind i knoglerne på, at det er det helt rigtige, jeg har valgt at beskæftige mig med. Jeg blev kastet ud i nogle interessante og svære opgaver, som rykkede mig fagligt og kom med på en masse spændende byggepladser og opmålingsture.

(mere…)

“Kirken den er et gammelt hus”, 2009

web_kors

I efteråret 2009 udarbejdede jeg en rapport om sikring af de danske folkekirkers bevaringsværdier, hvis funktionen ændres ved nedlæggelse/lukning af kirken, eller funktionen på anden vis ændres eller udvides.

(mere…)

“Il modo italiano”, Rom 2009

Casa ManiliI 2009 fik jeg et fem måneders ophold som stipendiat på Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom / Accademia di Danimarca. Det var en fantastisk oplevelse, hvor jeg for alvor tabte hjertet til byernes by. Jeg arbejdede de fem måneder på en opgave om italienernes holdning til restaurering for senere at sammenholde den med den danske.
(mere…)

Bygningsarkæologisk rapport, 2008

Thea tegnerI efteråret 2008 laver jeg sammen med tre andre arkitektstuderende en bygningsarkæologisk rapport. Studieårets overordnede tema er ‘Kystkulturen i Danmark’, og det fysiske udgangspunkt er Højer by ved vadehavet. På adressen Møllegade 9 i Højer ligger en ligger en grundmuret længebygning, som tidligere har været stuelænge på et trelænget gårdanlæg, der stammer tilbage fra 1757. Denne bygning er udgangspunkt for vores bygningsundersøgelse. Vi tilbragte hele november i Højer, hvor vi lavede opmåling og optegning af bygningen. Feltarbejdet omfatter desuden registreringer og analyser af stedet. Historisk materiale er indsamlet på det lokale arkiv og landsdelsarkivet i Aabenraa.

(mere…)

Ventimiglia, Italien, 2008

Ved Porta Nizza, VentimigliaI foråret 2008 gik studieturen til den norditalienske by Ventimiglia, som består af to meget forskellige ”enheder”, nemlig byen på bjerget Ventimiglia Alta, hvor historiske spor træder tydeligt frem overalt, og den nye bydel, Ventimiglia Bassa, i et lavtliggende område mellem to floder. Udgangspunktet for opgaven er den bydelen Alta, hvor jeg udvalgte en plads foran en af byportene, kaldet Porta Nizza. Navnet betyder ”Nice-porten” og markerer begyndelsen på vejen fra Ventimiglia Alta til Provence. Det har gennem tiden været en meget vigtig færdselsåre, og porten er derfor et betydeligt element i byens historie og siger noget om den tætte forbindelse til Frankrig, byen altid har haft.

(mere…)

NKT i Middelfart, 2007

NKT, "Kirken"En tømt lager- og produktionsbygning, der er en del af NKT (Nordiske Kabel og Traadfabrikker) i Middelfart, foreslås konverteret til kontorbygning samt kantine for alle fabrikkens medarbejdere. Den valgte bygning, som kaldes ”Kirken” er et typisk eksempel på den danske fabriksbygning i tegl fra omkring 1900-tallets begyndelse. Der er lavet mange ændringer på bygningen gennem tiden for at tilpasse den nye forhold, hvilket er typisk for hele anlægget, ja industri-arkitektur i det hele taget.

(mere…)